Skip to content

Nieuw aangenomen werk: Rijnkade Arnhem

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begint de combinatie G. van der Ven B.V. - Ballast Nedam - Hakkers binnenkort met de dijkversterking Rijnkade Arnhem. Het plan van de combinatie scoorde het best op het beperken van de emissies van stikstof en fijnstof, een aspect dat hoog op het wensenlijstje van het waterschap stond.
Lees meer