Skip to content

GEKENMERKT DOOR
TRADITIE, GESTERKT
DOOR INNOVATIE

Een familiebedrijf kenmerkt zich door tradities, maar blijft sterk door continue innovatie. Zo bestaat Hakkers door de generaties heen al bijna 150 jaar..

DE GESCHIEDENIS
VAN HET FAMILIEBEDRIJF

Samenleven met het water zit het Werkendamse bedrijf in het bloed. Dat is nooit verdwenen; we hebben er onze kracht van gemaakt! Hakkers veranderde van riet-, rijs- en griendexperts in specialisten in het aanleggen en herstellen van dijken en waterkeringen. Wij koesteren ons verleden, omarmen het heden en kijken vol vertrouwen naar een mooie toekomst, waarin we alles wat we vandaag aanraken, morgen mooier doorgeven aan volgende generaties.

De wereld van Hakkers

Hakkers door de jaren heen

Dat gevoel verbindt ons

1910

Tweede generatie

De tweede generatie, de vier zoons van Dielis, ging verder onder de naam “Firma gebroeders Hakkers”. Ze gingen zich meer toespitsen op het verwerken van de producten, wat resulteerde in een rietmattenfabriek, een hoepelmakerij en samenwerking met een stelenfabriek. Naast de griend- en rietproducten werd ook de toepassing daarvan in de waterbouw steeds belangrijker. De eerste kust- en oeverwerken werden aangenomen.

1953

Herstel en wederopbouw

De watersnoodramp op 1 februari 1953 kostte aan veel mensen het leven en betekende enorm veel schade. De van oudsher bekwame waterbouwers uit de Biesbosch werden betrokken bij de wederopbouw en Hakkers raakte actief betrokken bij het herstel van dijkdoorbraken bij onder meer Moerdijk, Bergen op Zoom, Ossendrecht en de Brabantse Biesbosch.

1970

Omscholing

In november 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam het definitieve einde voor de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied. Daarmee was het gedaan met de griend- en rietproductie en ging Hakkers zich volledig toeleggen op de aannemerij. Het traditionele personeel onderging zeer toegewijd omscholing naar grond- en waterwerkers. Uit de griend- en rietwerkers die soms weken zelfstandig aan het werk waren, kwamen de eerste uitvoerders van Hakkers naar voren.

2000

Heden

De vierde generatie breidt het bedrijf verder uit en bereidt de vijfde generatie voor op verdergaande betrokkenheid bij het familiebedrijf. In deze periode hanteert het familiebedrijf het motto “Alles in eigen huis”. Zo wordt Hakkers specialist in funderingstechnieken met de oprichting van Jetmix (voorganger domein Funderingstechniek) waardoor projecten volledig zelf door Hakkers uitgevoerd kunnen worden. We starten tevens met de afdeling Design & Construct, waarmee hedendaagse contractvormen beheerst zijn.

Momenteel kiest het bedrijf voor één sterk merk: Hakkers. Dit kenmerkt onze brede inzetbaarheid en een integrale aanpak binnen de domeinen waterbouw, funderingstechnieken en staalbouw. Er komt meer focus op een nog veiliger werkomgeving voor de mensen binnen Hakkers en duurzaamheid behoort tot de kernwaarden van het bedrijf.

1875

Oprichting bedrijf

Dielis Cornelis Hakkers nam geheel voor eigen rekening zijn eerste werk aan. Deze daad betekende de geboorte van het huidige bedrijf. Zijn energieke aanpak, zijn wilskracht, kennis en inzicht droegen er aan bij dat in betrekkelijk korte tijd tal van werken werden aangenomen en uitgevoerd. Hiertoe behoorden de aanleg en het herstel van kaden en dijken alsmede van fortificaties van wegen. D.C. Hakkers’ leven heeft in het teken gestaan van inpoldering en handhaving van de Biesbosch en het exploiteren van griend- en rietbouw.

1930

Aannemerij

Vanaf de crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw ging de firma zich toeleggen op de aannemerij. Zinkstukken en rijsbedden werden in eigen beheer gewonnen, vervaardigd en toegepast aan kustwerken in het Zeeuwse en onder wegen in moerasgebieden.

1950 – 1970

Uitbreiding

Vanaf de jaren 50 trad de derde generatie Hakkers aan om het bedrijf te gaan leiden. Zij investeerden in materieel en trokken mensen aan om de verwachte grotere werken te kunnen aannemen. Deze bedrijfsvoering werd gestaag uitgebouwd met specialismen: oeverwerk, grondwerk en baggerwerk. De machinale uitbreiding maakte het noodzakelijk om een eigen onderhouds- en reparatiedienst in het leven te roepen. Deze werd in de Biesboschhaven te Werkendam gevestigd, op locatie van de huidige staalconstructiehal.

1970 – 2000

De constructieve waterbouw

De aanschaf van cutterzuiger Gooimeer eind 1969 is een mijlpaal in het toenmalige bedrijf Hakkers. De vierde generatie van het bedrijf neemt het roer over. Sinds deze overname zijn de constructieve disciplines heiwerk, betonwerk, en staalwerk toegevoegd, nog steeds in nabijheid van water, kortom: de constructieve waterbouw. Deze disciplines vergen investeringen in zowel hoogopgeleid personeel alsmede in machines, schepen en een staalconstructiehal.

Hakkers door de jaren heen

Dat gevoel verbindt ons

1875

Oprichting bedrijf

Dielis Cornelis Hakkers nam geheel voor eigen rekening zijn eerste werk aan. Deze daad betekende de geboorte van het huidige bedrijf. Zijn energieke aanpak, zijn wilskracht, kennis en inzicht droegen er aan bij dat in betrekkelijk korte tijd tal van werken werden aangenomen en uitgevoerd. Hiertoe behoorden de aanleg en het herstel van kaden en dijken alsmede van fortificaties van wegen. D.C. Hakkers’ leven heeft in het teken gestaan van inpoldering en handhaving van de Biesbosch en het exploiteren van griend- en rietbouw.

1910

Tweede generatie

De tweede generatie, de vier zoons van Dielis, ging verder onder de naam “Firma gebroeders Hakkers”. Ze gingen zich meer toespitsen op het verwerken van de producten, wat resulteerde in een rietmattenfabriek, een hoepelmakerij en samenwerking met een stelenfabriek. Naast de griend- en rietproducten werd ook de toepassing daarvan in de waterbouw steeds belangrijker. De eerste kust- en oeverwerken werden aangenomen.

1930

Aannemerij

Vanaf de crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw ging de firma zich toeleggen op de aannemerij. Zinkstukken en rijsbedden werden in eigen beheer gewonnen, vervaardigd en toegepast aan kustwerken in het Zeeuwse en onder wegen in moerasgebieden.

1953

Herstel en wederopbouw

De watersnoodramp op 1 februari 1953 kostte aan veel mensen het leven en betekende enorm veel schade. De van oudsher bekwame waterbouwers uit de Biesbosch werden betrokken bij de wederopbouw en Hakkers raakte actief betrokken bij het herstel van dijkdoorbraken bij onder meer Moerdijk, Bergen op Zoom, Ossendrecht en de Brabantse Biesbosch.

1950 – 1970

Uitbreiding

Vanaf de jaren 50 trad de derde generatie Hakkers aan om het bedrijf te gaan leiden. Zij investeerden in materieel en trokken mensen aan om de verwachte grotere werken te kunnen aannemen. Deze bedrijfsvoering werd gestaag uitgebouwd met specialismen: oeverwerk, grondwerk en baggerwerk. De machinale uitbreiding maakte het noodzakelijk om een eigen onderhouds- en reparatiedienst in het leven te roepen. Deze werd in de Biesboschhaven te Werkendam gevestigd, op locatie van de huidige staalconstructiehal.

1970

Omscholing

In november 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam het definitieve einde voor de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied. Daarmee was het gedaan met de griend- en rietproductie en ging Hakkers zich volledig toeleggen op de aannemerij. Het traditionele personeel onderging zeer toegewijd omscholing naar grond- en waterwerkers. Uit de griend- en rietwerkers die soms weken zelfstandig aan het werk waren, kwamen de eerste uitvoerders van Hakkers naar voren.

1970 – 2000

De constructieve waterbouw

De aanschaf van cutterzuiger Gooimeer eind 1969 is een mijlpaal in het toenmalige bedrijf Hakkers. De vierde generatie van het bedrijf neemt het roer over. Sinds deze overname zijn de constructieve disciplines heiwerk, betonwerk, en staalwerk toegevoegd, nog steeds in nabijheid van water, kortom: de constructieve waterbouw. Deze disciplines vergen investeringen in zowel hoogopgeleid personeel alsmede in machines, schepen en een staalconstructiehal.

2000

Heden

De vierde generatie breidt het bedrijf verder uit en bereidt de vijfde generatie voor op verdergaande betrokkenheid bij het familiebedrijf. In deze periode hanteert het familiebedrijf het motto “Alles in eigen huis”. Zo wordt Hakkers specialist in funderingstechnieken met de oprichting van Jetmix (voorganger domein Funderingstechniek) waardoor projecten volledig zelf door Hakkers uitgevoerd kunnen worden. We starten tevens met de afdeling Design & Construct, waarmee hedendaagse contractvormen beheerst zijn.

Momenteel kiest het bedrijf voor één sterk merk: Hakkers. Dit kenmerkt onze brede inzetbaarheid en een integrale aanpak binnen de domeinen waterbouw, funderingstechnieken en staalbouw. Er komt meer focus op een nog veiliger werkomgeving voor de mensen binnen Hakkers en duurzaamheid behoort tot de kernwaarden van het bedrijf.

Hoogwaardig, veilig en altijd met oog voor een volgende generatie.

Mathilde Hakkers, 5e generatie Hakkers, Directeur Bedrijfsvoering

Innoveren

Hakkers weet waar het bedrijf vandaan komt. Door de generaties heen heeft de familie en iedereen die bij het bedrijf werkte de wereld steeds opnieuw hevig zien veranderen. Daarin heeft Hakkers zich altijd weerbaar getoond, door te bouwen op tradities, en gedurfd te innoveren. De horizon is altijd in zicht, we richten het vizier vooruit. In de 150 jaar die achter ons ligt, en voor alle generaties die volgen. In de komende jaren investeren wij in duurzaamheid, niet alleen op het gebied van milieu en materieel, maar ook in onze mensen. Alleen zo blijven wij samen op koers richting succes!

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.