Skip to content

Hakkers kijkt met tevredenheid terug op de proeftuin in de Seinehaven van Rotterdam voor de nieuwe innovatie: het onderwaterboren. Een concept waar de volledige Hakkers Groep de handtekening onder zet.

Onderwaterboormachine Hakkers

De wens om tot innovatie te komen in het aanbrengen van ankers komt voort uit de behoefte van Havenbedrijf Rotterdam om bestaande kades te versterken zodat grotere schepen met meer diepgang terecht kunnen. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden de dagelijkse gang van zaken in één van de drukste havens van Europa niet verstoren.

Havenbedrijf Rotterdam stelde een proeftuin beschikbaar in de Seinehaven. Na drie jaar aan voorbereiding, ontwerpen en uitwerken kon de machine van Hakkers Funderingstechniek voor het eerst in de praktijk in actie komen. Wij kijken terug op een nuttige werkweek waarin wij veel data hebben verzameld over wat goed werkt, wat aandacht behoeft en hoe we verder kunnen ontwikkelen naar een volledig inzetbare oplossing.

Bij een bezoek aan de opstelling aan de kade van de Humberweg in Rotterdam staat divers materieel uitgestald om de proef goed uit te voeren en nauwgezet te monitoren. We treffen Projectleider Jordy Schutte, die in 2017 afstudeerde op innovaties voor kadeversterking en een toekomstbestendige haven van Rotterdam. Hij ziet zijn theorieën nu in de praktijk komen. Op het moment dat wij hem spreken is de onderwaterankerboormachine onder de waterspiegel bezig een anker in de damwand aan te brengen. “Zowel de penetratie van de damwand als het boren zelf veroorzaakt geen enkele trilling. Daarover zijn we heel tevreden”, zegt hij. En inderdaad, als we naar het wateroppervlak kijken is niet te bevatten dat de boor daadwerkelijk actief is. Optisch is geen enkele activiteit waarneembaar, terwijl een anker gestaag meter voor meter in de bodem dringt.

Jordy vervolgt: “Het mooie van deze innovatie is dat het een succes is van de hele Hakkers Groep. Onze domeinen Waterbouw, Funderingstechniek en Staalbouw dragen allen hun steentje bij aan de diverse facetten van het werk. We gebruiken staalproducten van Geotech Metals. De som van alle delen levert meerwaarde voor de doelstelling van het project: “een efficiënt uit te voeren kadeversterking zonder hinder voor de omgeving.”

Naast inzet van de onderwaterankerboormachine voor het versterken van bestaande kademuren, ziet Hakkers nog meer toepassingen van deze techniek in de nabije toekomst.

Op donderdag 7 september is er door Hakkers op de projectlocatie een goed bezochte relatiedag georganiseerd. Op deze dag is de onderwaterankerboormachine gepresenteerd en konden afvaardigingen van havenbedrijven uit Nederland en België en ingenieursbureaus kennismaken met deze unieke innovatie en de onderwaterankerboormachine live in actie zien. Wij kijken terug op een geslaagde dag.

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.