Skip to content

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begint de combinatie G. van der Ven B.V. – Ballast Nedam – Hakkers binnenkort met de dijkversterking Rijnkade Arnhem. Het plan van de combinatie scoorde het best op het beperken van de emissies van stikstof en fijnstof, een aspect dat hoog op het wensenlijstje van het waterschap stond.

 

Na de definitieve gunning begin februari 2023 begint de bouwcombinatie gelijk met de voorbereiding van de uitvoering. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023 en zijn naar verwachting eind 2025 klaar.

Rijnkade wordt veiliger, groener en gezelliger

De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. De kade wordt veiliger en er komt meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het schetsontwerp hiervoor is gemaakt samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade.

Bouwcombinatie Van der Ven – Ballast Nedam – Hakkers heeft zich volgens opdrachtgevers Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem onderscheiden met emissiereductie, samenwerking en het voorkomen van overlast voor de omwonenden. “Dat we emissieloos gaan bouwen, betekent bijna geen stikstof én minder geluidsoverlast voor omwonenden. Hiermee lopen we vooruit op de ambitie van de Unie van Waterschappen om in 2030 een emissieloze bouwplaats te realiseren”, zegt Waterschapsbestuurder Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel.

Blijven werken aan een waterveilig Nederland

In dit dijkversterkingsproject werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken waarbij ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt.

Wil je meer informatie over dit project? Kijk dan op de website van Waterschap Rijn en IJssel: https://www.wrij.nl/projecten/versterken-rijnkade-arnhem

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.