Skip to content

Werkendam, 19 juni 2023 – Na de zomer begint de aannemerscombinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk aan de bouw van de sleperskade in het Yangtzekanaal, in de haven van Rotterdam. Daartoe zijn vandaag de contracten ondertekend met het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om 500 meter kademuur; goed voor twaalf ligplaatsen. In het voorjaar 2025 staat de oplevering gepland.

Foto: Topview Luchtfotografie
Foto: Topview Luchtfotografie

Hakkers, Van Oord en De Klerk bouwen de nieuwe sleepbotenkade direct bij de entree, aan de zuidkant van het Yangtzekanaal, dichtbij de grootste containerterminals. Naast de aanleg van 500 meter kademuur in de vorm van een combiwand, is de combinatie verantwoordelijk voor het verwijderen van de bestaande bodem- en oeverbescherming, de aanleg van nieuwe bodembescherming en het baggeren van ca 800.000 m3 zand en klei voor de verbreding van het kanaal en het vrij baggeren van de nieuwe kade.

Het Yangtzekanaal
Maritiem transport vormt de ruggengraat van de internationale handel en de wereldeconomie. Om gelijke tred te houden met het groeiende volume van het zeevervoer moeten havens en waterwegen worden vergroot en onderhouden. Het Yangtzekanaal is de toegang tot onder andere de Prinses Amaliahaven, Prinses Arianehaven en Prinses Alexiahaven. Door het Yangtzekanaal varen de grootste containerschepen van en naar terminals op de Tweede Maasvlakte. De bouw van de sleperskade is onderdeel van het programma ‘Verbreding Yangtezekanaal’. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende drukte en om ruimte te creëren voor de nieuwste generatie containerschepen.

Duurzaamheidsambities
De keuze voor deze aannemerscombinatie past in het streven van het Havenbedrijf naar duurzame havenontwikkeling. Het Havenbedrijf selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De combinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk heeft zeer goed gescoord op maatregelen om hinder en schade te voorkomen. Daarnaast wordt er fors ingezet op het verduurzamen van de bouwplaats. Zo wordt er gebruik gemaakt van een sleephopperzuiger die op de duurzame brandstof LNG kan varen en wordt er elektrisch materieel ingezet waardoor de uitstoot gedurende de bouw sterk wordt gereduceerd.

Hein van Laar, Commercieel Directeur bij Hakkers: ‘Wij zijn trots om deel te mogen nemen aan een project van deze omvang. De haven van Rotterdam voelt voor ons als een thuishaven, op dit moment zijn wij op diverse locaties in het Rotterdamse havengebied aan het werk. Het is prachtig dat wij met onze duurzame manier van bouwen positief kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Havenbedrijf. We kijken dan ook uit naar een succesvol partnerschap met combinanten Van Oord en De Klerk.’

Mark van der Hoeven, Area Manager bij Van Oord: ‘Sinds de landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte is Van Oord continue betrokken geweest bij projecten in dit havengebied. Momenteel zijn we bijvoorbeeld ook bezig met de aanleg van kades in de Amaliahaven. We kijken er dan ook enorm naar uit om voor het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met Hakkers en De Klerk aan de slag te gaan in het voor ons welbekende Yangtzekanaal. Niet alleen vullen wij elkaar aan op het gebied van disciplines, we zijn even gedreven in onze ambities op het gebied van duurzaamheid.’

Henry Schaap, Operationeel Directeur bij De Klerk: ‘Een prachtig project waar we als De Klerk naar uitkijken om, samen met Van Oord en Hakkers, elkaar aan te vullen vanuit onze expertises. Havenbedrijf Rotterdam is een opdrachtgever waar we al jaren een duurzame relatie mee hebben en vanuit die ervaring is er veel vertrouwen voor de realisatie. Uiteraard is het extra mooi dat de ambities ten aanzien van duurzaamheid van alle betrokken partijen gevonden worden binnen deze opdracht.’

Over Koninklijke Van Oord
Koninklijke Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De nadruk ligt op baggeren, infrastructuur en offshore energy. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt 5.243 medewerkers (fte), die in 2022 aan 191 projecten in 42 landen hebben gewerkt. De vloot bestaat uit circa 60 schepen en een grote hoeveelheid speciaal en ondersteunend materieel. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Door gebruik te maken van innovatieve, slimme en duurzame oplossingen wil het bedrijf bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein Boer, Director of Communications, M: +31 6 213 44 973, E: press@vanoord.com

Over Hakkers
Op de grens van land en water is Hakkers van oudsher helemaal thuis. Ons 150 jaar oude familiebedrijf kenmerkt zich door de inzet van betrokken collega’s, die trots zijn op het werk dat we doen en de impact die we daarmee hebben op de samenleving. Als experts leveren wij mooie projecten af binnen de domeinen waterbouw, funderingstechniek en staalbouw. Onze kennis en ervaring vertalen we in duurzame oplossingen die we zorgvuldig afstemmen op de wensen van opdrachtgevers en overheden. Meer weten over Hakkers? Neem dan contact op met pr@hakkers.com.

Over De Klerk
De Klerk is actief in de Waterbouw & Staalconstructie. Er wordt hard gewerkt aan de toekomst. Aan innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. De Klerk legt zichzelf daarbij hoge kwaliteitseisen op. De kracht van De Klerk ligt in de drive om continu te zoeken naar structurele verbeteringen en grotere efficiëntie in projecten. Dit alles wordt gerealiseerd met vakbekwaam, gemotiveerd en flexibel personeel. Bouwen aan multidisciplinaire projecten is wat De Klerk doet. Het bedrijf beschikt over een grote hoeveelheid drijvend materieel voor het werken vanaf het water. Daarnaast worden in onze modern geoutilleerde werkplaatsen de meest uiteenlopende staalconstructies gerealiseerd.

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.