Skip to content

Op 30 oktober werd het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen getekend in Utrecht. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen overheden, opdrachtgevers en marktpartijen om in de bouw en GWW de komende jaren steeds schoner materieel te gaan gebruiken. Namens Hakkers nam de Vereniging van Waterbouwers deel aan de ondertekening.

Het convenant onderstreept het commitment van de sector om steeds schoner te werken. Dus minder CO2-, stikstof- en roetuitstoot. Door middel van transitiepaden en ingroeipaden worden duidelijke stappen gezet naar het uiteindelijke doel: emissieloze projecten. Een groot deel van het bouwmaterieel en projecten valt onder het convenant: van mobiele werktuigen en logistiek tot offshore bouwprojecten. Een deelnemende opdrachtgever kan kiezen tussen een basisniveau en ambitieus niveau, waarin emissieloos in toenemende mate standaard wordt uitgevraagd.

Hakkers toont ambitie
Verduurzaming in de constructieve waterbouw en funderingstechniek gaat niet eenvoudig. Elektriciteitsinfrastructuur is niet op de werklocatie aanwezig en er wordt gewerkt met hoge vermogens. Toch bouwt Hakkers op meerdere fronten aan een duurzaam materieelpark. Ons eerste 100% zero-emissie werkschip is momenteel in aanbouw. Eind oktober is het eerste volledig elektrische funderingsset gestart op het project Dijkversterking Rijnkade Arnhem. Ons heischip Ms Frans wordt momenteel gehermotoriseerd met Stage V motoren. Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van batterijen en zonnepanelen en zijn alle nieuwe personenauto’s elektrisch.

Verantwoordelijkheid
Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondersteunt de klimaatambities uit onze visie op duurzaam ondernemen. De huidige opwarming van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze eigen handelingen. De keuzes die wij nu maken, zijn bepalend voor de toekomst. Het erkennen van onze verantwoordelijkheid dwingt ons die gevolgen onder ogen te zien en actie te ondernemen. Dit doet Hakkers door de ecologische voetafdruk te verkleinen en een actieve rol spelen in het realiseren van een duurzame infrastructuur. Als stip op de horizon staat onze ambitie van klimaatneutraliteit in 2050.

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.