Skip to content

Het grootste kapitaal van Hakkers bestaat uit de tweehonderd medewerkers die bij ons in dienst zijn. Met de certificering als ‘Great Place to Work’ blijven wij vooruitstrevend in de missie een uitstekende werkgever te zijn.

 

Hakkers behaalde de certificering in april 2024. Directeur Mathilde Hakkers en HR Business Partner Indy van Oord glunderen bij het bereiken van deze nieuwe mijlpaal. Het maakt de cirkel rond van een proces dat in 2022 begon. “In dat jaar hielden we voor het eerst een meting onder onze medewerkers, maar het resultaat daarvan leidde toentertijd nog niet tot een certificering. Dat was toen ook niet het doel. We wilden in eerste instantie input ophalen bij onze collega’s. Het onderzoek gaf vervolgens veel aanknopingspunten waarop we konden focussen”, vertelt Mathilde.

Het creëerde een tweeledige missie. Enerzijds kwam er aandacht voor de geleverde feedback, waarvoor actief verbeteringen waren te formuleren en implementeren. Een voorbeeld is een betere onboarding om nieuwe mensen een ‘zachte landing’ te geven bij binnenkomst. “En anderzijds wilden wij de certificering nu wél halen. We willen opvallen in de arbeidsmarkt en streven ernaar om een zo goed mogelijke werkgever te zijn voor onze medewerkers. Daarbij is deze certificering bijzonder uniek in de bouwsector”, stelt Indy. De uitkomsten bevredigen dus op meerdere vlakken. Hakkers is nu officieel een Great Place to Work. Ook is zichtbaar welk effect de verbeteringen hebben gehad in een tijdsspanne van twee jaar.

Met een respons van 78 procent is opnieuw het net opgehaald en krijgen we inzicht in wat leeft onder de medewerkers. Mathilde legt uit: “Dat is het grootste doel van het onderzoek. We beschikken over relevante informatie en nu begint dan een nieuwe cyclus, om te verbeteren daar waar verbeteringen nodig zijn. Of we nu elk jaar een onderzoek gaan uitzetten valt te bezien. Onze filosofie is immers om datgene te doen wat nut heeft. We zijn van mening dat er wel urgentie moet blijven. Maar het keurmerk zien wij op dit moment in ieder geval als een trotse bekroning van onze inspanningen.”

Indy gaat verder: “Het keurmerk Great Place to Work dient ons zowel intern als extern. Het hebben van het keurmerk verstevigt onze positie op de arbeidsmarkt. Dit verwachten we terug te zien in onze werving en selectie. Daarnaast versterk je je werkgeversmerk en creëert het intern voortdurend aandacht voor behoud van cultuur, betrokkenheid en saamhorigheid. Wat we bijvoorbeeld ook hebben geleerd is dat we naast verbeteringen ook moeten kijken naar dat wat goed en populair is onder werknemers. Dat moet zeker behouden blijven.”

Hakkers timmert op het gebied van arbeidsvoorwaarden aan de weg, om zo de meest aantrekkelijke werkgever voor bestaand personeel en potentieel nieuwe collega’s te blijven. Secundaire arbeidsvoorwaarden als het Welzijnsbudget en een volledig betaald ouderschapsverlof zijn toevoegingen die op veel waardering kunnen rekenen. “De certificering is voor ons nu geen reden om achterover te gaan zitten en op de lauweren te rusten. Hier begint een nieuwe reis om Hakkers nog verder te verbeteren als werkomgeving”, besluiten Mathilde en Indy.

 

 

 

Wat is Great Place to Work?

Great Place to Work is een wereldwijd onderzoek naar bedrijfscultuur en goed werkgeverschap. Het onderzoek meet werkgeverscultuur op basis van waarden als vertrouwen, trots en plezier. Het zorgt voor data die een ‘onderbuikgevoel’ over het eigen bedrijf tastbaar en concreet maakt.

NIKS IS MOOIER DAN EEN UITDAGING AANGAAN

Wil je samen met Hakkers de uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Wij leveren met creativiteit een resultaat van blijvende waarde.

Daag ons uit!

De eerste stap op weg naar een passende oplossing.